Mô tả danh mục:

Phụ kiện cáp quang bao gồm những thiết bị, phụ kiện trợ giúp cho việc vệ sinh, hàn nối, chuyển đổi các đầu nối (Connector) để công việc thi công, lắp đặt cáp quang được thuận tiện và đạt chất lượng cao nhất.

Các sản phẩm cáp quang được đề cập trong danh mục này bao gồm:

  • Các bộ chuyển đổi đầu nối phổ thông FC, SC, ST, LC trực tiếp (là trực tiếp trên thiết bị) hoặc gián tiếp (là sử dụng trên các đầu connector có chuẩn FC, SC, ST, LC khác nhau).
  • Các phụ kiện hàn nối nhanh (Fast Connector) dùng cho mạng FTTx.
  • Các ống co nhiệt, dùng để gia cố các mối hàn cáp sợi quang.
  • Các phụ kiện dùng để vệ sinh cáp quang: Lọ đựng cồn, tăm lau đầu connector quang, bút vệ sinh cáp quang kiểu click, băng lau đầu connector quang,.

Danh mục các sản phẩm trên đây là những thứ cần thiết trong công việc thi công, lắp đặt, hàn nối cáp sợi quang, cũng như giúp các thiết bị truyền dẫn có các chuẩn đầu nối khác nhau có thể phối hợp để tích hợp trong một hệ thống.