Điện thoại VoIP Yealink T31G

Điện thoại VoIP Yealink T31G có màn hình LCD đồ họa lớn 2.3 inch với đèn nền, 2 tài khoản SIP, 2 cổng mạng 10/100Mbps.

Danh mục: