Module quang 1000BASE-SX/LX SFP Transceiver PLANET MGB series series bao gồm các thu phát SFP (Small Form Factor Pluggable) được thiết kế chuyên dùng cho liên kết dữ liệu song công cho các thiết bị mạng, như switch, router,… Các Module SFP dễ sử dụng, hỗ trợ Plug and Play, có thể thay thế và cắm “nóng” Hot swap-able bất cứ lúc nào mà không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị mạng.

Các bộ thu phát PLANET MFB SFP 1000Mbps hỗ trợ các bước sóng thường dùng Multi-mode 850nm, Single-mode 1310nm/1550nm hoặc BiDi/WDM (Module quang AB 1310nm/1550nm), cho phép truyền dữ liệu lên đến 2km trên sợi quang đa mốt (Multi-mode) và lên đến 60km trên sợi quang đơn mode (Single-mode).

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của giải pháp cáp quang Ethernet công nghiệp, Planet phát hành bộ thu phát MGB-T series 1000BASE-SX / LX / BX có thể hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ rộng, khắc nghiệt về điện, yêu cầu về khí hậu và dải tần rộng (-40 ℃ đến 75 ℃). Bộ thu phát MGB-T series 1000BASE-SX / LX / BX cung cấp kết nối 1000BASE-SX / LX / BX dễ dàng và nhanh chóng cho thiết bị mạng công nghiệp.

Các phiên bản Module quang 1000BASE-SX/LX SFP Transceiver PLANET MGB series

Ordering Information

MGB-GT

SFP-Port 1000BASE-T Module

MGB-LX

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 20km

MGB-SX

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 550m

MGB-SX2

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 2km

MGB-L40

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 40km

MGB-L80

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 80km

MGB-L120

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 120km

MGB-LA10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 10km

MGB-LB10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 10km

MGB-LA20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 20km

MGB-LB20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 20km

MGB-LA40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 40km

MGB-LB40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 40km

MGB-LA80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1490nm) mini-GBIC module – 80km

MGB-LB80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 80km

MGB-TSX

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 550m (-40~75 degrees C)

MGB-TSX2

SFP-Port 1000BASE-SX mini-GBIC module – 2km (-40~75 degrees C)

MGB-TLX

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 20km (-40~75 degrees C)

MGB-TL40

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 40km (-40~75 degrees C)

MGB-TL80

SFP-Port 1000BASE-LX mini-GBIC module – 80km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 10km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB10

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 10km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 20km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB20

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 20km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 40km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB40

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 40km (-40~75 degrees C)

MGB-TLA80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1490nm) mini-GBIC module – 80km (-40~75 degrees C)

MGB-TLB80

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 80km (-40~75 degrees C)

MGB-TSA

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1310nm) mini-GBIC module – 2km (-40~75 degrees C)

MGB-TSB

SFP-Port 1000BASE-BX (WDM, TX:1550nm) mini-GBIC module – 2km (-40~75 degrees C)

MGB-TGT

SFP-Port 1000BASE-T Module – 100m (-40~75 degrees C)

Thông số kỹ thuật Module 1000BASE-SX/LX SFP PLANET MGB series

MGB-GT
PHY Type IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Connector RJ45 Copper
Maximum Distance 100m
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-SX
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Fiber Type Multi-Mode
Connector Dual LC/UPC
DDM YES
Wavelength 850nm
Maximum Distance 550m
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-SX2
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Fiber Type Multi-Mode
Connector Dual LC/UPC
DDM YES
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 2km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-LX
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Fiber Type Single-Mode
Connector Dual LC/UPC
DDM YES
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-L40
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Fiber Type Single-Mode
Connector Dual LC/UPC
DDM YES
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-L80
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1550nm
Maximum Distance 80km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-L120
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1550nm
Maximum Distance 120km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-TSX
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Fiber Type Multi-Mode
Connector Dual LC/UPC
DDM YES
Wavelength 850nm
Maximum Distance 550m
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TGT
PHY Type IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Fiber Type N/A
Connector RJ45 Copper
DDM N/A
Wavelength N/A
Maximum Distance 100m
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TSX2
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-SX
Fiber Type Multi-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 2km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TLX
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Fiber Type Single-Mode
Connector Dual LC/UPC
DDM YES
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TL40
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM YES
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TL80
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-LX
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1550nm
Maximum Distance 80km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-LA10 and MGB-LB10
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength MGB-LA10: TX1310nm, RX1550nm
MGB-LB10: TX1550nm, RX1310nm
Maximum Distance 10km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-LA20 and MGB-LB20
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength MGB-LA20: TX1310nm, RX1550nm
MGB-LB20: TX1550nm, RX1310nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-LA40 and MGB-LB40
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength MGB-LA40: TX1310nm, RX1550nm
MGB-LB40: TX1550nm, RX1310nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-LA80 and MGB-LB80
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength MGB-LA80: TX1490nm, RX1550nm
MGB-LB80: TX1550nm, RX1490nm
Maximum Distance 80km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MGB-TSA and MGB-TSB
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Multi-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength MGB-TSA: TX1310nm, RX1550nm
MGB-TSB: TX1550nm, RX1310nm
Maximum Distance 2km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TLA10 and MGB-TLB10
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM YES
Wavelength MGB-TLA10: TX1310nm, RX1550nm
MGB-TLB10: TX1550nm, RX1310nm
Maximum Distance 10km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TLA20 and MGB-TLB20
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM YES
Wavelength MGB-TLA20: TX1310nm, RX1550nm
MGB-TLB20: TX1550nm, RX1310nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TLA40 and MGB-TLB40
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM YES
Wavelength MGB-TLA40: TX1310nm, RX1550nm
MGB-TLB40: TX1550nm, RX1310nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MGB-TLA80 and MGB-TLB80
PHY Type IEEE 802.3z 1000BASE-BX
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM YES
Wavelength MGB-TLA80: TX1490nm, RX1550nm
MGB-TLB80: TX1550nm, RX1490nm
Maximum Distance 80km
Operating Temperature -40~75 degrees C