Module quang 10GBASE-LR/SR/BX/T Transceiver PLANET MTB series bao gồm các thu phát SFP (Small Form Factor Pluggable) được thiết kế chuyên dùng cho liên kết dữ liệu song công cho các thiết bị mạng, như switch, router,… Các Module SFP dễ sử dụng, hỗ trợ Plug and Play, có thể thay thế và cắm “nóng” Hot swap-able bất cứ lúc nào mà không làm gián đoạn hoạt động của thiết bị mạng.

Các bộ thu phát PLANET 10GBASE-LR/SR/BX/T Transceiver PLANET MTB series hỗ trợ các bước sóng thường dùng Multi-mode 850nm, Single-mode 1310nm/1550nm hoặc BiDi/WDM (Module quang AB 1310nm/1550nm), cho phép truyền dữ liệu lên đến 2km trên sợi quang đa mốt (Multi-mode) và lên đến 60km trên sợi quang đơn mode (Single-mode).

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của giải pháp cáp quang Ethernet công nghiệp, Planet phát hành bộ thu phát 10GBASE-LR/SR/BX/T có thể hoạt động đáng tin cậy trong phạm vi nhiệt độ rộng, khắc nghiệt về điện, yêu cầu về khí hậu và dải tần rộng (-40 ℃ đến 75 ℃). Bộ thu phát 10GBASE-LR/SR/BX/T cung cấp kết nối 10GbE dễ dàng và nhanh chóng cho thiết bị mạng công nghiệp.

Các phiên bản Module quang 10GBASE-LR/SR/BX/T Transceiver PLANET MTB series

Ordering Information

MTB-LB40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1330nm RX:1270nm)

MTB-LA40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-LB20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1330nm RX:1270nm)

MTB-LA20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-TSR

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 300m (-40~75 degrees C)

MTB-TLR

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 10km (-40~75 degrees C)

MTB-SR

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 300m

MTB-LR

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 10km

MTB-LA60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-LB60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1330nm RX:1270nm)

MTB-RJ

1-Port 10GBASE-T SFP+ Copper Fiber Optic Module – 30m

MTB-LR40

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 40km

MTB-TLR40

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 40km (-40~75 degrees C)

MTB-SR2

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 2km

MTB-LR20

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 20km

MTB-LR60

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 60km

MTB-LR80

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 80km

MTB-TSR2

1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module – 2km (-40~75 degrees C)

MTB-TLR20

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 20km (-40~75 degrees C)

MTB-TLR60

1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 60km (-40~75 degrees C)

MTB-TLA20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLB20

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 20km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLA40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLB40

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 40km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLA60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C)

MTB-TLB60

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 60km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C)

MTB-LA10

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 10km (TX:1270nm RX:1330nm)

MTB-LB10

1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module – 10km (TX:1330nm RX:1270nm)

Thông số kỹ thuật Module 10GBASE-LR/SR/BX/T Transceiver PLANET MTB series

MTB-RJ
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type
Connector RJ45 Copper
Wavelength
Maximum Distance 30m
Operating Temperature 0~70 degrees C
MTB-SR
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Multi-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 850nm
Maximum Distance 300m
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-SR2
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Multi-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 2km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LR
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 10km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LR20
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LR40
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LR60
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1550nm
Maximum Distance 60km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LR80
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1550nm
Maximum Distance 80km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LA10
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 10km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LB10
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 10km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LA20
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LB20
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LA40
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LB40
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LA60
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 60km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LB60
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 60km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LA70
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 70km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-LB70
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 70km
Operating Temperature 0~60 degrees C
MTB-TSR
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Multi-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 850nm
Maximum Distance 300m
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TSR2
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Multi-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 2km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLR
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 10km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLR20
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLR40
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
Wavelength 1310nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLR60
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Dual LC/UPC
DDM Yes
Wavelength 1550nm
Maximum Distance 60km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLA20
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLB20
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 20km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLA40
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLB40
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 40km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLA60
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1270nm
RX: 1330nm
Maximum Distance 60km
Operating Temperature -40~75 degrees C
MTB-TLB60
Package SFP+
PHY Type IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard
Fiber Type Single-mode
Connector Simplex LC/UPC
DDM Yes
Wavelength TX: 1330nm
RX: 1270nm
Maximum Distance 60km
Operating Temperature -40~75 degrees C