Module quang PLANET GPON OLT GPL-GSFP-C+/GPL-GSFP-C++ được thiết kế theo chuẩn module SFP, (GPL-GSFP), được thiết kế đặc biệt cho liên kết dữ liệu song công, hỗ trợ các liên kết dữ liệu hai hướng sợi đơn với 2.488Gbps Tx (bộ phát) và 1.244 đối xứng Gb / giây Rx (bộ thu). Module quang GPL-GSFP-C+/GPL-GSFP-C++ tương thích với ITU-T G.984.2 và có thể cắm nóng Hot swap-able.

Bộ thu phát PLANET SFP GPON OLT cũng hỗ trợ chức năng SFP-DDM giúp quản trị viên mạng dễ dàng theo dõi các thông số thời gian thực của SFP, chẳng hạn như công suất quang đầu ra, công suất quang đầu vào , nhiệt độ, dòng phân cực laser, hiệu điện thế.

Module quang GPON OLT SFP Transceiver tương thích với các thiết bị GPON OLT của các hãng phổ thông có trên thị trường.

Các phiên bản Module quang PLANET GPON OLT GPL-GSFP-C+/GPL-GSFP-C++

Ordering Information

GPL-GSFP-C+

GPON OLT SFP Transceiver (Class C+, Optical Power: 3dBm~7dBm, Download 2.5G/Upload 1.25G, TX: 1490nm, RX: 1310nm) — 20km

GPL-GSFP-C++

GPON OLT SFP Transceiver (Class C++, Optical Power: 4.5dBm~10dBm, Download 2.5G/Upload 1.25G, TX: 1490nm, RX: 1310nm) — 20km

Thông số kỹ thuật Module PLANET GPON OLT SFP Transceiver

Product
Model
GPL-GSFP-C+ GPL-GSFP-C++
Fiber Type Single-mode
Connector SC (WDM)
Optical Power
3dBm~7dBm 4.5dBm~10dBm
Wavelength TX: 1490nm,RX: 1310nm
Maximum Distance 20m
Operating Temperature 0~70 degrees C