Module quang SFP 1 sợi quang PLANET MGB series, 1000Mbps

Module quang SFP 1 sợi quang PLANET MGB series là thiết bị thu phát quang nhỏ gọn, sử dụng công nghệ ghpes bước sóng WDM để có thể truyền và nhận đồng thời tín hiệu quang 1310nm/1550nm trên 1 sợi cáp quang.

Module SFP 1 sợi quang thường được dùng với các thiết bị Media Converter, Switch quang và là giải pháp tiết kiệm sợi cáp quang so với thông thường mà vẫn đạt được chất lượng tín hiệu với các khoảng cách khác nhau theo nhu cầu sử dụng.