Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X series được xây dựng dựa trên mã nguồn asterisk trên nền tảng phần cứng cao cấp, với nhiều phiên bản với sự khác nhau số lượng giao diện E1/VoIP (tối đa tới 4 giao diện E1).

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X ra đời để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khi cần chuyển đổi giao diện TDM/VoIP nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư. Với giao diện sử dụng thân thiện, người dùng có thể dễ dàng cấu hình để kết nối hệ thống điện thoại cũ của mình với giao diện VoIP.

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X series cung cấp các phiên bản như sau:

OpenVox DGW-10011 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, GSM. Hỗ trợ 30 cuộc gọi đồng thời. Tính năng khử ồn, khử vang G.168 Echo Cancellation
OpenVox DGW-10022 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, GSM. Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời. Tính năng khử ồn, khử vang G.168 Echo Cancellation
OpenVox DGW-10044 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, GSM. Hỗ trợ 120 cuộc gọi đồng thời. Tính năng khử ồn, khử vang G.168 Echo Cancellation