Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X series

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-100X series được xây dựng dựa trên mã nguồn asterisk trên nền tảng phần cứng cao cấp, với nhiều phiên bản với sự khác nhau số lượng giao diện E1/VoIP (tối đa tới 4 giao diện E1).

Danh mục:
Hotline: 0818813311
Chat Facebook
Gọi điện ngay