Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-200X series được xây dựng trên nền tảng phần cứng cao cấp với mã nguồn Asterisk, với nhiều phiên bản với sự khác nhau số lượng giao diện E1/VoIP (tối đa tới 4 giao diện E1).

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-200X ra đời để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp khi cần chuyển đổi giao diện TDM/VoIP nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư. Với giao diện sử dụng thân thiện, người dùng có thể dễ dàng cấu hình để kết nối hệ thống điện thoại cũ của mình với giao diện VoIP.

OpenVox DGW-L2011 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 30 cuộc gọi đồng thời
OpenVox DGW-L2022 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 60 cuộc gọi đồng thời
OpenVox DGW-L2044 E1/ T1 sang SIP, hỗ trợ chuẩn: G.711, G.711U, G.729A, G.723.1, G.722, 120 cuộc gọi đồng thời