Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-200X series

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox DGW-200X series được xây dựng trên nền tảng phần cứng cao cấp với mã nguồn Asterisk, với nhiều phiên bản với sự khác nhau số lượng giao diện E1/VoIP (tối đa tới 4 giao diện E1).

Danh mục:
Hotline: 0818813311
Chat Facebook
Gọi điện ngay