Thiết bị VoIP Gateway OpenVox iAG8XX series

Thiết bị VoIP Gateway OpenVox iAG840/iAG880 FXS và iAG804/iAG808 FXO có nhiều phiên bản (4 cổng FXS, 8 cổng FXS, 4 cổng FXO, 8 cổng FXO), phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp.

Danh mục:
Hotline: 0818813311
Chat Facebook
Gọi điện ngay