Tổng đài điện thoại PABX Excelltel MS108

Tổng đài điện thoại PABX Excelltel MS108 được thiết kế với 1 đường vào và 8 đường ra, đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng doanh nghiệp nhỏ. Tổng đài Excelltel MS108 là một hệ thống dễ sử dụng, có tính năng cơ bản, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh nhỏ với các kết nối đường dây điện thoại ngoại mạng truyền thống thông thường như PSTN và các máy nhánh là điện thoại để bàn. Bằng cách này, các chủ doanh nghiệp nhỏ có thể chọn tiếp tục sử dụng công nghệ mà họ biết, có thể dễ dàng sử dụng với điện thoại cố định Analog truyền thống và điện thoại mẹ/con.

  • Cấu hình cơ bản 1 đường vào CO-Line và 8 đường ra máy nhánh.
  • Tích hợp tính năng DISA (Direct Inward System Access) tới 20s
  • ID cuộc gọi.
  • Hiển thị số cuộc gọi nội mạng.
  • Hạn chế thời gian gọi: có thể đặt hạn chế thời gian gọi cho các số máy nhánh.
  • Chặn số: có thể thiết lập chặn số gọi đến và gọi đi.
  • Đàm thoại hội nghị: hỗ trợ đàm thoại hội nghị âm thanh 3 bên với 3 số máy nhánh bất kỳ.
  • Các tính năng khác: giữ cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, cuộc gọi chờ,…
  • Nguồn điện: 100~240VAC