Tổng đài IP Planet IPX-2500

Tổng đài IP Planet IPX-2500, hỗ trợ 500 users/100 cuộc gọi đồng thời và trung kế SIPtrunks mặc định. Tùy chọn PSTN, di động GSM, E1, ISDN.

Danh mục: