Tổng đài IP Planet IPX-330

Tổng đài IP Planet IPX-330 cho các văn phòng, chi nhánh nhỏ 30 user/ 15 cuộc gọi đồng thời, 15 SIPtrunk, tích hợp sẵn 2 COline (PSTN).

Danh mục: