Tổng đài IP Zycoo CooVox-U20

Tổng đài IP Zycoo CooVox-U20 được thiết kế dành riêng cho văn phòng nhỏ cho tối đa 32 điện thoại IP Phone/15 cuộc gọi đồng thời và 2 trung kế CO-lines.

Hotline: 0818813311
Chat Facebook
Gọi điện ngay